Użytkownik:
gość

• Strona główna
• O Izbie
• Kontakt z Radą
• Kontakt z biurem Rady
• Notariat
  • Notariat w Polsce - organizacja
  • Izba Notarialna w Warszawie
  • Podstawowe obowiązki notariuszy
  • Odpowiedzialność notariuszy
  • Nadzór nad notariatem i działalnością notariuszy
    • Nadzór nad notariatem
    • Nadzór nad działalnością notariuszy
  • Notariat w Europie
  • Historia
• Droga do zawodu
• Informacje dla asesorów i aplikantów
• Dla notariuszy
• Akty prawne
• Informacje dla prasy
• Nowy Przegląd Notarialny
• Pytania i odpowiedzi
• Przydatne linki
• Aktualności

      LOGOWANIE
Login:
Hasło:
     
Française
version
English
version
Mapa
serwisu
Nadzór nad notariatem

Nadzór nad działalnością notariuszy i organami samorządu notarialnego Minister Sprawiedliwości może sprawować osobiście, za pośrednictwem prezesów sądów apelacyjnych lub sądów wojewódzkich, oraz przez wyznaczone osoby np. notariuszy zatrudnionych w Ministerstwie lub sądach dla wykonywania nadzoru.

Kwestia nadzoru została uregulowana w Prawie o notariacie oaz w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1991 roku w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością notariuszy i organów samorządu notarialnego, a także w innych, wydanych na podstawie ustawy Prawo o notariacie przepisach (np. w rozporządzeniu w sprawie taksy notarialnej).
 
Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad notariuszami może przyjąć między innymi następujące formy:
 • podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia notariuszy - ich powoływania i wyznaczania siedzib kancelarii (art. 10 ustawy Prawo o notariacie);
 • kształtowanie wynagrodzenia notariuszy przez wydawanie przepisów dotyczących taksy notarialnej (art. 5 ustawy Prawo o notariacie);
 • kontrola dokonanych czynności notarialnych, wykonywanej w formie wizytacji, lustracji oraz oceny działalności notariuszy na podstawie protokołów, sprawozdań rocznychi bilansów sporządzanych przez organy samorządu notarialnego (§ 1 rozporządzenia), negatywne wyniki dwóch kolejnych wizytacji mogą być podstawą odwołania notariusza przez Ministra Sprawiedliwości (art. 16 § 3 ustawy Prawo o notariacie);
 • prawo żądania wszczęcia wobec notariusza postępowania dyscyplinarnego (art. 45 ustawy Prawo
  o notariacie );
 • badanie zasadności skarg i wniosków dotyczących pracy notariusza (§ 4.1.4 rozporządzenia).
Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad organami samorządu notarialnego jest realizowany między innymi poprzez:
 • nadzór nad uchwałami organów samorządu notarialnego, przejawiający się w obowiązku wysyłania Ministrowi uchwał, protokołów walnych zgromadzeń notariuszy oraz sprawozdań i bilansów rocznych w ciągu 14 dni od ich podjęcia lub sporządzenia (art. 46 ustawy Prawo o notariacie), oraz w możliwości zwrócenia się do Sądu Najwyższego o uchylenie sprzecznych z prawem uchwał organu samorządu notarialnego w terminie 3 miesięcy od dnia ich doręczenia (art. 47 ustawy Prawo o notariacie);
 • uprawnienie do zwrócenia się do organów samorządu notarialnego o podjecie uchwały w określonej sprawie (art. 48 ustawy Prawo o notariacie);
 • udział w walnych zgromadzeniach notariuszy izb notarialnych (§ 4.1.5 rozporządzenia);
 • badanie działalności rad izb notarialnych, w szczególności z zakresu ich czynności nadzorczych i szkoleniowych (§1.2.4 rozporządzenia);
 • ustalanie kierunków nadzoru nad notariatem;
 • ustalanie planu siedzib kancelarii notarialnych (§ 11 rozporządzenia).

  Rada Izby Notarialnej w Warszawie